Jak zrobić predykcje dowolnego zdarzenia biznesowego w Synerise

Proste i w pełni automatyczne tworzenie prognoz oparte na sztucznej inteligencji, dostępne dla użytkowników biznesowych.

Kluczowe cechy:

 • Prognozy są oparte na danych już przechowywanych na platformie Synerise (można również importować posiadane dane do wzbogacenia danych już zbieranych przez Synerise np: Google, Hurtownia Danych, itp...) 
 • W pełni konfigurowalny z perspektywy użytkownika bez kodowania i ręcznego wybierania lub tworzenia funkcji analitycznych
 • Prognozy są zapisywane jako zdarzenia, które są gotowe do dalszego wykorzystania (na przykład w module Automation, module Communication itd.)
 • Łatwy sposób na odkrycie czynników wpływających na cały model, ale także na pojedyncze prognozy

Aby skonfigurować prognozowanie, musisz wykonać następujące kroki w module analitycznym:

1. Wybierz typ prognozy: 

Typy prognoz

 • Regresja klienta jest odpowiednia do przeprowadzania analiz, które zwracają wyniki liczbowe. Najlepiej stosować w przypadkach takich jak:
  • Przewidywanie ilości pieniędzy wydanych przez daną grupę klientów w określonym przedziale czasowym
  • Przewidywanie ilości zakupionych przedmiotów w określonym przedziale czasowym
 • Klasyfikacja niestandardowa jest odpowiednia do przeprowadzania analiz, które zwracają wartości prawda / fałsz (lub 1/0). Najlepiej sprawdza się, gdy chcesz poznać:
  • Czy klient będzie należał do określonej grupy klientów?
  • Czy klient odejdzie w ciągu najbliższych 30 dni?

2. Wybierz klientów lub segment który jest gotowy lub przygotowany wcześniej

3. Wybierz obszar prognozy (czyli biznesowe zdarzenie np: następny zakup klienta lub prawdopodobny powrót do koszyka)

4. Wybierz audience / segment

5. Wybierz dane wejściowe modelu

6. Wybierz funkcje wspierające model predykcyjny

7. Ustaw kampanie /rezultaty

Co będzie rezultatem?

Rezultatem będzie wyliczony "score" dla wybranego segmentu, który możemy używać w Synerise do kampanii, wyliczania metryk, personalizacji,  itp..


  Proces konfiguracji, krok po kroku: